Starten met NarrowCastingDisplay.nl

Inloggen

U kunt direct naar uw omgeving gaan door in de browser <accountnaam>.narrowcastingdisplay.nl op te geven. Hierbij dient u bij u eigen accountnaam in te vullen.
Een andere mogelijk is via de website van NarrowCastingDisplay.nl via Inloggen. U komt in het loginscherm terecht waar u uw accountnaam, e-mailadres en wachtwoord dient in te voeren.

U komt direct bij pagina’s terecht. Per menu optie zal een uitleg worden gegeven, maar eerst in het kort hoe het werkt.

Inleiding

Alles begint met een pagina. U kunt een presentatie samenstellen van één of meerdere pagina’s. Het is mogelijk verschillende presentaties te maken die op bepaalde momenten getoond dienen te worden. Daarvoor is er het programmaboek. Hier staan één of meerdere presentaties in met de voorwaarden wanneer deze getoond dient te worden. Tot slot heeft u één of meerdere schermen. Elk scherm is gekoppeld aan een programmaboek.

Pagina

De pagina vormt de basis. Bij het opmaken van een pagina dient u aan te geven of de pagina als ‘pagina’, achtergrond of voorgrond wordt gebruikt. Indien het een pagina betreft kunt u aangeven welke pagina als achter- en voorgrond dienen te worden gebruikt. Als achtergrond zou bijvoorbeeld een huisstijl pagina kunnen worden gebruikt.

Voor het maken van een huisstijl pagina is een instructievideo gemaakt.

Presentatie

Een presentatie is een verzameling van pagina’s die bij elkaar horen. U kunt verschillende presentaties aanmaken met daarin de pagina’s die gewenst zijn.

Per pagina kunt aangeven hoe lang deze getoond dient te worden. Standaard staat dit ingesteld op 5 seconden. Daarnaast kunt aangeven welk effect u wenst bij het zichtbaar maken.

Voor het maken van een presentatie is een instructievideo gemaakt.

Programmaboek

Aan een scherm wordt een programmaboek gehangen. Het programmaboek is een verzameling van één of meer presentaties. Klinkt misschien ingewikkeld, maar is het niet. Aan de hand van een voorbeeld zal dit worden uitgelegd.

Stel u heeft twee verschillende presentaties gemaakt. Eén voor doordeweekse dagen en één voor in het weekend. Om dit weer te geven maakt u een programmaboek aan waarbij beide presentaties worden geselecteerd. Per presentatie geeft u aan wanneer deze getoond dient te worden. Op deze manier kunt u op elk gewenst moment die presentatie draaien die wenst.

Voor het maken van een programmaboek is een instructievideo gemaakt.

Schermen

Op deze plaats maakt u de schermen aan. Een scherm zoals deze hangt of staat wordt gekoppeld aan een ‘scherm’ in Narrowcastingdisplay. Voor elk scherm waarmee u wilt presenteren dient u hier een scherm voor aan te maken.

Voor het instellen van een scherm is een instructievideo gemaakt.

Zaalagenda

Wanneer u NarrowCastingDisplay gebruikt om de reserveringen van Zaalagenda weer te geven zijn de volgende stappen van belang.

Ga naar Zaalagenda naar Bedrijfsinrichting – NarrowCastingDisplay. U ziet hier account en controlecode staan. Deze heeft u beide nodig. Ga vervolgens in NarrowCastingDisplay naar Bedrijfsinrichting – Plugins. Druk op Toevoegen en vul hier accountnaam en activatiecode in. Sla dit op. Binnen de pagina’s kunt u nu Zaalagenda gebruiken. De handelingen zijn in een korte instructievideo terug te vinden.

Boven het menu treft u de button zoals hier links te zien is. Hiermee krijgt u de help van de betreffende menu optie.

Voor het toevoegen dient deze button gebruikt te worden. De button verschijnt rechts bovenin het scherm als deze te gebruiken is.

Voor het verwijderen van een onderdeel heeft u deze button nodig. Deze verschijnt rechts bovenin het scherm indien te gebruiken. Wanneer een geselecteerd onderdeel niet verwijderd mag worden zal dit gemeld worden door het systeem.

Instructievideo’s

Er zijn verschillende korte instructievideo’s die u snel op weg helpen. U vindt deze instructievideo’s via https://narrowcastingdisplay.nl/instructievideos/

De complete handleiding kunt u als PDF downloaden. Klik hiervoor op het logo links.

Share This